₺0,00

Sepetinizde ürün bulunmuyor.

Neden İç Denetim Yapılmalı ?

Tarih


Pandemi ile dünya bir kırılma yaşayarak, gelecek birden geldi. Görünmeyenin yönetildiği bir sistem
ortaya çıktı ve iç denetim süreçlerine hiç olmadığı kadar ihtiyaç doğdu. Dijitalleşmenin şekillendirdiği
bu süreçte, iç denetim değişim ve dönüşüme rehberlik eden bir iç mükemmellik merkezi olarak daha
fazla değer kazandı.

Yaşadığımız dönemde yapısal olarak bir sorun olmasına rağmen büyüme sihrine kapılıp problemlerini
akümüle eden şirketler oldukça fazla.

Bir tarafta yükselen maliyetler, enflasyon ve kur baskısı, öbür tarafta şirketlerin zor fotoğrafı.

Bu zor fotoğrafta sürdürülebilirlik nasıl sağlanacak, itibar nasıl korunacak?

  • Hedeflerimize giden yolda risklerimizi görmek,
  • Risklerimizi tanımak ve anlamlandırmak,
  • Olası ve etkilerini ölçüp, öncelikli tedbirler almak, yol haritaları belirlemek,
  • Çözüm önerileri geliştirmek,
  • Veriyi doğru kullanmak ve anlamlandırmak…
  • Çevik hamleler yapmak,

Doğru yol haritası ve strateji ile iç denetim, tüm belirsizliklere sis lambasını yakıp geleceği görünür
kılınmasını sağlamakta oldukça etkindir.

Pandemiler devam edecektir, iklim problemleri, yeni kriz ve kaoslar artık ajandalarımızda yer alacak.
Bu hibrit dünyaya ayak uyduranlar, veriyi hızlı okuyanlar ve doğru anlamlandıranlar, çevik hamleler
yapanlar sürdürülebilirliği sağlayacak ve itibar kazanacaktır. Bugün yapacaklarımız geleceğimizi
belirleyecektir.

Veri sadece okuyabilenin elinde kıymet kazanır.

Veri bir karar mekanizması olduğu kadar bir denetim aracıdır da.

Verinin kullanılmaması demek zaman kaybının yanında para kaybı anlamındadır.

Bu nedenle her türlü veriyi iyi analiz ederek, hedefe ulaşmada bir araç olarak kullanmalıyız.

Küreselleşme, ekonomilerin büyümesi, ticaret hacminin artması, her geçen gün daha da
karmaşıklaşan sistemler işlem hacimlerinin artmasına neden olmakta. Kısıtlı bir zaman diliminde
işlenmesi ve denetlenmesi gereken veri miktarının katlanarak artması, denetimde veri analitiğinin
etkin bir şekilde kullanılmasını gerekli kılmaktadır. İç denetim veri analitiğini, sadece kontrollerin
etkinliğini değerlendirmekte kullanmaz, operasyonel süreç akışlarının anlaşılması, verimsiz noktaların
ve kök nedenlerinin tespiti aşamasında da veri analitiğinden fayda sağlanır.

İç denetim kurumun değer yaratma kabiliyetini arttırmayı hedefleyen bir süreçtir.

Katkı sağlamak, değer katmak, verimlilik, yasa ve düzenlemelere uyum, prosedürlere uygunluk,
kontrol ve yönetişim, etik kurallar, risk yönetimi, itibar yönetimi gibi kavramların hepsini içinde
barındıran ve resmin bütününü görmemizi sağlayan faaliyetlerin tümüdür.

Sağlıklı günler dilerim…

Hatice Çağıran
Hatice Çağıran
1998 yılında Micro Program Eğitimcisi olarak iş hayatına başladı . Uluslararası bir firmada çalıştığı 15 yıllık süreçte, perakendenin her aşamasında Kontrol Noktaları Çemberi oluşturarak tüm faaliyetlerin kontrolünü sağlamıştır. EBIT’ın oluşmasındaki tüm kalemlerinin bütçelenmesiyle birlikte mali tablolar hazırlamış, raporlama ile birlikte sonuçlara zamanında müdahale imkanı getirilmiştir. Faaliyet sonuçlarına yönelik karşılaştırmalı KPI ve Score Cardlar hazırlanarak performansın izlenebilirliği sağlanmış, bilinen (atık vb.) ve bilinmeyen (Envanter vb.) kayıplar ile Cost-cilling projeleri hayata geçirilerek maliyet kalemleri minimize edilmiştir. TAM Proje çalışmalarında aktif rol alınarak verimlilik üst düzeye çıkarılmıştır. Prosedür ve Süreçlerin oluşturulması ve kontrol edilmesi ile birlikte CarrefourSa bünyesinde ilk İç Denetim Uygulaması gerçekleştirilerek yol haritaları çıkarılmasında etkin rol oynamıştır. 2014’de yerel market zincirlerine geçiş yaparak İç Denetim Müdürü olarak 5 yıl görev almıştır. İç Denetim Departmanın kurulması ve işleyişinin sağlanması, Risk Yönetim Süreçleri ve Risk Matrixlerinin oluşturulması, Hile ve Suistimale Yönelik Çalışmalar, Satınalma, Lojistik, Kalite Yönetimi, İnsan Kaynakları, Aktifler, İdari İşler , Üretim Yerleri, Envanter Denetimleri ve Saha Operasyon Denetimleri yapılmış, mevcut prosedürler değerlendirilmiş, şirketin amaç ve hedeflerine yönelik denetim faaliyetleri yürütülerek risk analizleri gerçekleştirilmiş ve şirketlere ciddi katkılar sunulmuştur. Zarar eden mağazaların verimliliğine yönelik ekip çalışmaları içerisinde yer almıştır. Gider Komitesinde çalışmış ve maliyetler üzerinde ciddi düşüşler sağlayan bir sürecin oluşmasında etkin rol oynamıştır. Kayıplara yönelik projeler geliştirmiştir. 2018 yılı ve sonrasında serbest çalışma ile iç kontrol ve iç denetim alanında danışmanlık, şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik özel denetimler gerçekleştirme, süreç hazırlama ve destek olma, veri madenciliği, eğitim faaliyetleri üzerinde çalışmalar yapmıştır. Türkiye İç Denetim Enstitüsü üyesidir.

Paylaş:

Bültene Abone olun

Popüler

Buna Benzer Diğer İçerikler
Daha Fazlası

Perakende Özet Raporu 2024, Ortakalan Sanal Fuarı ziyaretçilerine hediye edilecek – 11 Haziran’da Başlıyor

Kaynak : https://www.ortakalan.org/gonderi/72512 11 Haziran Salı sabahı girişe açık olacak...

İşletme Körlüğüne İzin Vermeyin – Gülfidan Bereket

Yazar : Gülfidan Bereket Bir işletmenin kendi iç süreçlerini,...

TMO Hububat Alım Fiyatlarını Açıkladı

Kaynak : TMO hububat alım fiyatlarını açıkladı- (bloomberght.com) Toprak Mahsulleri...